Graafland maakt het

Kwaliteit door vakmanschap

Over C. Graafland

Alle onderde­len van een project, van ontwerp tot uitvo­er­ing, kun­nen wij op maat voor u ontwikke­len.

Een ent­hou­si­ast team, bestaande uit vak­mensen met meer dan 40 jaar ervar­ing. Wij dragen zorg voor de real­isatie van uw project. Onze pro­jecten hebben een herken­bare exclusieve uit­stral­ing van uit­zon­der­lijk vak­w­erk. Tal van tevreden opdrachtgevers kloppen dan ook steeds weer bij ons aan.

Schakelt u ons in voor bijvoor­beeld het restau­r­eren van een oud pand, dan maken wij onderde­len als dak­li­jsten, balkon­hekken en koz­i­j­nen zelf in onze mod­erne werk­plaats. Koz­i­j­nen wor­den vol­gens KOMO-profilering gemaakt en houtwerk wordt gespoten in onze spuiterij.

Voor particulieren

Voor particulieren realiseren wij onder andere kozijnen, uitbouwen, dakkapellen, interieurbetimmeringen, algehele renovatie en op maat gemaakte keukens en kasten.

Voor bedrijven

Voor onderne­mers kunt u denken aan winkelver­bouwing en –inricht­ing, waaron­der unieke interieurbe­tim­merin­gen en pro­ject­matig onder­houd.

Voor restauraties

Voor het restaureren maken wij onderdelen als daklijsten, balkonhekken en kozijnen zelf in onze moderne werkplaats. Houtwerk wordt gespoten in onze spuiterij.

Neem contact met ons op voor een gratis offerte

Bezoek ons

Weg en Land 11
2661 DC Bergschenhoek

Disclaimer

KVK: 27238704
BTW: NL804049117B01
Algemene voorwaarden
Website door BrightQontent