Disclaimer

Gebruiksvoorwaarden website

Voor alle duidelijkheid wil C. Graafland b.v. u op het volgende wijzen:

 

  • De website van C. Graafland en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van C. Graafland b.v.. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van C. Graafland b.v.. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.
  • Alle door gebruikers verstrekte persoonlijke gegevens worden door C. Graafland b.v. vertrouwelijk behandeld, niet aan derden verstrekt en uitsluitend aangewend voor het doel waarvoor deze opgegeven zijn.
  • Ondanks de constante zorg en aandacht die C. Graafland b.v. aan de samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.
  • De informatie op deze website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. C. Graafland b.v. behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.
  • Bepaalde (hyper)links binnen deze site leiden naar websites buiten het domein van Graafland, welke geen eigendom zijn van C. Graafland b.v.. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website. C. Graafland b.v. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites buiten het domein van Graafland.
  • Graafland sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.
  • Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.

 

Aan de informatie op deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.