Voor par­ti­c­ulieren

Voor particulieren realiseren wij onder andere kozijnen, uitbouwen, dakkapellen, interieurbetimmeringen, algehele renovatie en op maat gemaakte keukens en kasten.

Voor onderne­mers

Voor onderne­mers kunt u denken aan winkelver­bouwing en –inricht­ing, waaron­der unieke interieurbe­tim­merin­gen en pro­ject­matig onder­houd.

Voor restauratie

Voor het restaureren maken wij onderdelen als daklijsten, balkonhekken en kozijnen zelf in onze moderne werkplaats. Houtwerk wordt gespoten in onze spuiterij.

Over ons bedrijf

Alle onderde­len van een project, van ontwerp tot uitvo­er­ing, kun­nen wij op maat voor u ontwikke­len.

Een ent­hou­si­ast team, bestaande uit vak­mensen met meer dan 40 jaar ervar­ing, draagt zorg voor de real­isatie. Hier­door kri­j­gen onze pro­jecten een herken­bare exclusieve uit­stral­ing van uit­zon­der­lijk vak­w­erk. Tal van tevre­den opdracht­gev­ers klop­pen dan ook steeds weer bij ons aan.

5000

Succesvol afgeronde projecten

11

Professionals fulltime in dienst

40

Jaar ervaring in het vak

1000

Vierkante meter werkplaats

Neem contact met ons op voor een gratis offerte